De semi-permanente woningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus verhuizen op termijn naar de nieuwe wijk Bloemendal.
De semi-permanente woningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus verhuizen op termijn naar de nieuwe wijk Bloemendal. Wouter van Dijk

Vluchtelingen naar Bloemendal

lokaal

BARNEVELD De 22 semipermanente huizen voor vluchtelingen, die nu bijna twee jaar op het grasveld aan de Churchillstraat in Barneveld staan, verhuizen over drie tot vier jaar naar de nieuwe wijk Bloemendal. Daar krijgen deze huizen een permanent karakter.

Wouter van Dijk

Dat meldt wethouder Aart de Kruijf, die zich daarmee naar eigen zeggen houdt aan een belofte uit november 2015. ,,We starten nu met de tekeningen voor Bloemendal fase I, het deel direct ten noorden van sportpark Oosterbos. Hier plannen we ook deze woningen in, weliswaar verspreid over drie locaties in de wijk en met een mix van bewoning door statushouders en autochtonen, zodat een 'passender plek' wordt gevonden. De bedoeling is dat de huizen hier voortaan blijven staan.'' Simpel gezegd worden de prefabblokken die nu op het grasveld aan de Churchillstraat staan, met kraanwagens opgetild en naar Bloemendal verhuisd.

Dit uitgangspunt is het resultaat van een 'beladen' bijeenkomst in november 2015, in basisschool De Lijster. Veel omwonenden van het grasveld kwamen daar af op een informatieavond van de gemeente over het plan voor de tijdelijke huisvesting van zestig tot zeventig vluchtelingen en uitten hun zorgen. Dit nádat het college eerder die week op basis van een noodmaatregel het besluit al genomen had. Omwonenden konden daardoor alleen nog bezwaren indienen op de omgevingsvisie en dat leverde toen 86 bezwaarschriften op. Zo vreesden omwonenden onder meer voor spanningen in de buurt, onveiligheid en aantasting van het groen. Ze kregen uiteindelijk geen gelijk bij de rechter, waarna de woningen nog voor de zomer van 2016 werden geplaatst.

De Kruijf: ,,Op dat moment móesten we vanwege de verhoogde instroom van vluchtelingen snel handelen. Nu kunnen we de huisvesting inpassen in een nieuw te realiseren wijk.'' Terugkijkend denkt de wethouder destijds wel het goede besluit genomen te hebben. ,,We moesten snel schakelen, en achteraf is het rondom de locatie Churchillstraat ook overwegend rustig gebleven.''

advertentie
advertentie