Op donderdag 8 november werden inwoners van Barneveld tijdens een besloten bijeenkomst ingelicht over zand van Vink.
Op donderdag 8 november werden inwoners van Barneveld tijdens een besloten bijeenkomst ingelicht over zand van Vink. Wouter van Dijk

Steun voor Vink, bedrijf neemt extra maatregelen

27 november 2018 om 10:03 lokaal

BARNEVELD Het Barneveldse bedrijf Vink, dat de afgelopen weken zeer negatief in het nieuws kwam door een vermeend schandaal met vervuild zand in Barneveldse nieuwbouwwijken, krijgt veel steunbetuigingen vanuit de Barneveldse samenleving. ,,Dat sterkt ons, vooral omdat wij ervan overtuigd zijn dat het beeld dat is geschetst niet klopt'', zegt woordvoerder Jaap Kevelam. Om menselijke fouten in de administratie en logistiek te voorkomen, neemt het bedrijf maatregelen. Mogelijk gaat Vink ook bepaalde afvalstromen afstoten.

Wouter van Dijk

Vink kwam de afgelopen weken in het nieuws nadat tv-programma Zembla naar buiten kwam met het verhaal dat bij de aanleg van de nieuwbouwwijken Eilanden-Oost en Veller zand is gebruikt met een te hoog gehalte styreen. Een rapport van Omgevingsdienst Gelderland wees daarnaast op tientallen overtredingen bij de afvalverwerker, vooral veroorzaakt door menselijke fouten. Het Openbaar Ministerie doet daar momenteel onderzoek naar.

MENSELIJK FALEN Kevelam: ,,Vooruitlopend hierop nemen we nu een pakket aan maatregelen om menselijk falen in te dammen.'' Het bedrijf trekt extra geld uit om de controle op het naleven van regels en procedures beter te bewaken en meer te gaan werken met automatisering en digitalisering. Als nuance stelt het bedrijf dat in het rapport van de Omgevingsdienst enkele tientallen incidenten worden genoemd waarbij fouten waren gemaakt, maar dat in de gehele onderzoeksperiode zo´n 300.000 handelingen plaatsvonden.

AFVALSTROMEN AFSTOTEN ,,Wat hier boven hangt, is dat wet- en regelgeving steeds strenger wordt, en de maatschappelijke eisen steeds scherper'', zegt Kevelam. Daarom gaat het bedrijf ook serieus overwegen of bepaalde afvalstromen wellicht niet meer verwerkt zouden moeten worden. Eerder meldde deze krant al dat het bedrijf gaat stoppen met recycling van kunstgras. ,,Binnenkort verwachten we onze nieuwe milieuvergunning te ontvangen van de provincie Gelderland. Zodra die geregeld is, nemen we een extern bureau in de arm, dat al onze bedrijfsonderdelen die met afval te maken hebben langsgaat. We werken hier onder meer met zand, kunstgras, asbest, dakleer, hout en puin en over niet al te lange tijd zijn de eerste afgeschreven zonnepanelen ook afval. Per afvalstroom willen we nu de processen en procedures tegen het licht houden. Het kan zijn dat we aan het einde van de rit bepaalde afvalstromen zullen afstoten.''

ZEMBLA Vink komt bewust één dag voor de uitzending van Zembla naar buiten met de set maatregelen. In dat programma wordt waarschijnlijk vooral de focus gelegd op het gebruik van 10.000 ton fout zand onder woonwijken, gebruikt in 2015. ,,We zijn er van begin af aan van overtuigd dat het gebruikte zand schoon was, dat hebben we ook direct gecommuniceerd'', zegt Kevelam. Volgens het bedrijf was na reiniging van het zand in één mengmonster een 'abnormale piekwaarde' styreen aangetroffen. Van een verhoogde waarde van het landbouwgif DDT was geen sprake. ,,In zo´n situatie dient volgens het protocol een herkeuring plaats te vinden en dat is ook gebeurd, middels een strengere procedure'', aldus het bedrijf. Bij de herkeuring werd geen styreen aangetroffen. ,,Volgens de Omgevingsdienst hadden we dit zand niet op deze manier mogen herkeuren en dus ook niet als schoon zand mogen aanbieden, maar die mening delen wij niet. We zijn ervan overtuigd dat we juist hebben gehandeld.'' Het bedrijf zoekt momenteel nog een manier om dit te laten toetsen door een onafhankelijke instantie.

SCHANDELIJK Het bedrijf betreurt naar eigen zeggen de verkeerde informatie die Zembla naar buiten bracht over het zand, stelt directeur Rob Vink vandaag in een persbericht. ,,Hoe dan ook is er geen sprake van vervuild zand. Het verhaal dat het zand vergiftigd zou zijn met DDT is sowieso een schandelijke manier van berichtgeving. De gemeten DDT-waarden kwamen bij alle keuringen ver onder alle grenswaarden uit. Televisieprogramma Zembla heeft het rapport op dit vlak gewoon verkeerd gelezen en hier onterecht enorme paniek mee veroorzaakt.''

Ook al is Vink ervan overtuigd juist gehandeld te hebben met het zand, toch is het bedrijf naar eigen zeggen bereid een onafhankelijke partij te laten uitzoeken of hier inderdaad de juiste procedures gevoerd zijn. Vink: ,,Maar dan gaat het in dat onderzoek dus niet om de vraag of het zand daadwerkelijk vervuild is.'' Zowel GGD Gelderland-Midden als de Omgevingsdienst stelden eerder al vast dat het gebruikte zand sowieso geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert, ook niet in het slechtste scenario als de gemeten hoeveelheid styreen uit het eerste monster wél in het zand zou zitten.

VERTROUWEN Kevelam: ,,We krijgen momenteel veel steunbetuigingen van vaste klanten die het volste vertrouwen hebben in ons bedrijf, een familiebedrijf waar we ruim negentig jaar lang hard voor gewerkt hebben. Door warme reacties voelen we ons zeer gesteund. Er zijn uiteraard ook mensen die richting ons achterdochtig en argwanend reageren en dat is erg jammer.'' Het bedrijf kondigt een schriftelijke verklaring richting de Omgevingsdienst aan. ,,We gaan nog officieel op het bewuste rapport reageren, waarbij we ook zullen aangeven op welke punten de Omgevingsdienst naar ons idee de plank misslaat.''

advertentie
advertentie
advertentie