Afbeelding
Jannes Bijlsma

VVD-plan: grote gezinnen betalen meer afvaltax

lokaal

BARNEVELD Als het aan de Barneveldse VVD-fractie ligt, gaat de gemeentelijke afvalstoffenheffing op de schop. Barneveld hanteert momenteel nog twee belastingtarieven voor alle huishoudens. De liberalen willen nu dat er meer tarieven komen, afhankelijk van het aantal personen per huishouden.

Jannes Bijlsma

Aanleiding voor zijn plan is de stijging van de afvalstoffenheffing met 5,4 procent. De gemeente kondigde dit vorige maand aan. Bos is hierover niet te spreken, al verwijt hij het college van b. en w. op dit punt niets. ,,Dit is puur een belastingverhoging vanuit het rijk op restafval: de gemeente rekent die door aan de inwoner, logisch. Maar dan heb je net zo’n extra container in je tuin, doe je je best om goed te scheiden en krijg je meteen zo’n grote verhoging op je bord; dat vind ik echt onterecht.”

RECHTVAARDIG Om deze verhoging ‘rechtvaardig’ te verdelen over de Barneveldse inwoners, stelt Bos aanstaande woensdag bij de behandeling van de gemeentelijke begroting nieuwe heffingstarieven voor. Met name kleine huishoudens worden in zijn ogen benadeeld met het huidige heffingssysteem. ,,We moeten toe naar een systeem waarbij ‘de vervuiler betaalt’”, aldus Bos.

,,Er zijn nu twee smaken: éénpersoons huishoudens betalen 60 procent en meerpersoonshuishoudens 100 procent. En dat terwijl een stel zonder kinderen echt stukken minder afval levert dan een gezin met bijvoorbeeld vier kinderen. Momenteel betalen beide ‘adressen’ dus wel hetzelfde. Dat moet anders.”

Bos wijst in dat kader ook naar de oudere echtparen. ,,Bij hen zijn de kinderen de deur uit. Ze gaan bewuster leven, minder gejaagd en daar hoort ook minder vuil bij. Wat mij betreft betalen zij in een nieuw systeem een stuk minder.” Hoeveel minder dat dan zou moeten worden, daar is Bos nog niet helemaal uit. Hij denkt momenteel aan een nieuw systeem met drie à vier tarieven. Hij gaat daarbij uit van het gemiddelde aantal van 2,6 personen per huishouden in Barneveld. ,,Globaal overweeg ik nu om het voor eenpersoonshuishoudens bij 60 procent te laten. Voor tweepersoonshuishoudens zou het percentage richting de 80 lopen. Een gezin van drie personen zou dan op 100 procent uitkomen en vanaf vier personen ga je 120 procent betalen. Dat lijkt mij een evenwichtige verdeling. Maar ik zoek het de komende dagen nog verder uit.”

AFVALDUMP Wel is duidelijk dat het hem er niet om te doen is om hiermee meer geld voor de gemeente binnen te halen. ,,Nee, we moeten met de opbrengst gewoon de kosten kunnen betalen die we voor de afvalinzameling en -verwerking maken. Het gaat ons erom dat het systeem eerlijker wordt.” Bos denkt dat de nieuwe tarieven een tussenstap kunnen vormen tot de uiteindelijke invoering van het zogenoemde diftar-systeem. Hierbij betaal je per kilogram afval. ,,Dat is voor nu nog een stap te ver, maar de VVD sluit dit niet uit. Zo’n systeem past wel in het uiteindelijke doel van ‘de vervuiler betaalt’.” Ervaringen bij andere gemeenten leren dat inwoners hun afval bij een diftar-systeem beter scheiden, maar dat het ook een ongewenst neveneffect oplevert: afvaldump. De gemeente Scherpenzeel voert binnenkort een andere vorm van diftar in: inwoners betalen een vast bedrag per jaar en krijgen daarnaast een rekening per aanbieding van grijs restafval.

Het afvalinzamelingssysteem dat de gemeente Barneveld vorig jaar invoerde - met de nieuwe oranje pmd-container (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons) heeft, in Bos’ ogen, nog weinig opgeleverd. Hij hoort er geregeld Barnevelders over mopperen. ,,Mensen worden er moe van”, zo ondervond de VVD-fractievoorzitter. ,,Hun ‘halve tuin’ verdwijnt door die nieuwe container. Verder vragen ze zich af hoe milieuefficiënt het systeem is, aangezien de vuilniswagens twee rondes meer per maand maken dan voorheen. Sommige mensen overwegen zelfs om een grote container van een afvalbedrijf te laten aanrukken, om alles maar bij elkaar te gooien. Dan bereik je als gemeente het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken.”

advertentie
advertentie