Informatie- en adviespunt voor ouderen Voorthuizen

vrijdag 27 oktober 13:00 - 15:00

Ouderenadviseur: voor een kundig advies

We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden. De Gemeente Barneveld biedt tal van diensten, voorzieningen en activiteiten om dat mogelijk te maken. De MEE ouderenadviseur helpt senioren graag op weg naar dit aanbod.

De hulp van een ouderenadviseur De ouderenadviseur adviseert over zorg, wonen, welzijn en financiën. Ze zoekt uit welke zorg beschikbaar is en of er een mogelijkheid is voor bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. En natuurlijk helpt ze graag bij het inschrijven voor een activiteit of het regelen van huishoudelijke ondersteuning. Om goed te kunnen informeren, ondersteunen en bemiddelen, komt zij graag persoonlijk langs.

De ouderenadviseur helpt met een doorverwijzing.

De adviseur helpt met de doorverwijzing. Wanneer een hulpvraag beter professioneel opgepakt kan worden, dan ondersteunt ze bij het maken van een keuze en het regelen van de juiste hulp. Zo zorgt ze ervoor dat mensen op de juiste plek en bij de juiste persoon terechtkomen. De ouderenadviseur gaat graag mee naar afspraken bij instanties om zo de drempel naar een volgende stap te verlagen. Indien men gebruik wil maken van een voorziening van de Gemeente Barneveld, dan kan zij ook aanwezig zijn bij het gesprek met gespreksvoerders van de gemeente Barneveld.

Inloopspreekuur

Het Informatie- en adviespunt voor ouderen heeft inloopspreekuren in Barneveld, Garderen en Voorthuizen. Tijdens de spreekuren kunnen vragen gesteld worden. Ook kan  contact opgenomen worden met ouderenadviseur via telefoonnummer 055 526 9200 om op een ander moment een afspraak te maken.

Barneveld – Elke dinsdag van  10.00 tot 13.00 uur in de Bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29.

Garderen – Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in dorpshuis De Wardborg, Koningsweg 27.

Voorthuizen - Elke vrijdag van 13.00 - 15.00 Sportcentrum De Voorde, Jan de Jagerweg 50.