Privacy reglement
  • Inleiding
  • Verwerking van persoonsgegevens
  • Klikgedrag
  • Gebruik van Cookies
  • Wijzigingen

Inleiding

De Koninklijke BDU Uitgevers BV, waarvan de BarneveldseKrant.nl en www.barneveldsekrant.nl onderdeel zijn, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Koninklijke BDU Uitgevers BV houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Koninklijke BDU Uitgevers BV, Marconistraat 33 , 3771 AM Barneveld.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met de Koninklijke BDU Uitgevers BV) legt de Koninklijke BDU Uitgevers BV gegevens vast. De Koninklijke BDU Uitgevers BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van de Koninklijke BDU Uitgevers BV, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht de Koninklijke BDU Uitgevers BV rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij de Koninklijke BDU Uitgevers BV, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 67 , 3770 AB Barneveld. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag
Op de websites van de Koninklijke BDU Uitgevers BV worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Koninklijke BDU Uitgevers BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van Cookies
De Koninklijke BDU Uitgevers BV, waarvan www.barneveldsekrant.nl deel uitmaakt, maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie kan onze website u, de eerstvolgende keer dat u op de website langskomt, herkennen. Met behulp van dit cookie kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken. Cookies worden ook gebruikt om de integriteit te bewaken van geregistreerde gebruikersnamen en wachtwoorden en de toegang te beperken tot diensten waarvoor betaald moet worden. Tot slot worden cookies gebruikt om statistische informatie te verzamelen (zie hieronder). Een cookie bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Een voorbeeld van een cookie is: 10.20.25.21- 2020212848.29592612 :: 413EA8A33A38AC8CCE09CC624E8B4758. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser 'cookies off' in te stellen). Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken. De Koninklijke BDU Uitgevers BV en andere websites Op de sites van de Koninklijke BDU Uitgevers BV treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De Koninklijke BDU Uitgevers BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
De Koninklijke BDU Uitgevers BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van de Koninklijke BDU Uitgevers BV.

  • Gesponsorde links